Obserwatorium Zrównoważonego Rozwoju

2021

Projekt „Mobilny Punt Informacji Turystycznej”

Projekt realizowany w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 “Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej’, objętego Programem Operacyjnym “Rybactwo i Morze”. Okres realizacji: luty-lipiec 2021

Budżet całkowity:145 882,35 poziom dofinansowania 124 000,00