Animacje Promujące Projekt

Święte Wędrowanie ewidencja kapliczek figur i krzyży przydrożnych, etap II”

Gmina Brańszczyk 31.sek

Zinwentaryzowane obiekty w gminie Brańszczyk

Gmina Cegłów 31 sek.

Zinwentaryzowane obiekty w gminie Cegłów


Gmina Jakubów 31 sek.

Zinwentaryzowane obiekty w gminie Jakubów

Gmina Mrozy 31 sek.

Zinwentaryzowane obiekty w gminie Mrozy

Gmina Rząśnik 27 sek.

Zinwentaryzowane obiekty w gminie Rząśnik

Podsumowanie ogólne projektu 34 sek.

Podsumowanie ogólne projektu

Zaproszenie do wspólnej aktualizacji zbioru ewidencyjnego 19 sek.

Zaproszenie do wspólnej aktualizacji utworzonego zbioru obiektów

Podsumowanie projektu – liczba zinwentaryzowanych obiektów, 19 sek.

Prezentacja z podsumowania zinwentaryzowanych obiektów z podziałem na poszczególne gminy