Regulamin konkursu

REGULAMIN REGIONALNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 
„Święte Wędrowanie 2021”

UWAGA od dnia 15.09.2021 – Aktualizacja regulaminu – przedłużamy datę nadsyłania prac:
do 4 października 2021 roku,

uroczyste rozstrzygnięcie konkursu:
9 lub 10 października 2021 roku,

pozostałe postanowienia regulaminu pozostają bez zmian/