Informacja o Projekcie

Obserwator 2 w działaniach służących kanalizacji ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo

Umowa o dofinansowanie projektu numer 00045-6523.2-SW0710060/22/23 podpisana w dniu 8 luty 2023

Zapytanie ofertowe do projektu