„Mobilny Punt Informacji Turystycznej”

Operacja zakłada zakup jednostki pływającej, katamaranu, umożliwiającego dystrybucję materiałów informacyjno-promocyjnych z obszaru Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński (LGD ZZ) oraz jednocześnie do przewozu do 12 pasażerów i 8 rowerów. Podejmowane działania przyczynią się do promocji sektora rybackiego w społeczności lokalnej i rozwoju infrastruktury turystycznej w dolnym biegu rzeki Bug i nad Jeziorem Zegrzyńskim.

Zakupiony w ramach działania katamaran będzie wykorzystywany na obszarze LGD ZZ do organizacji rejsów turystyczno-informacyjnych promujących sektor rybacki w społeczności lokalnej.

Projekt realizowany w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 “Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej’, objętego Programem Operacyjnym “Rybactwo i Morze”. Okres realizacji: luty-sierpień 2021

Budżet całkowity:145 882,35 poziom dofinansowania 124 000,00