„Święte Wędrowanie ewidencja kapliczek figur i krzyży przydrożnych, etap II”

„Święte Wędrowanie ewidencja kapliczek figur i krzyży przydrożnych, etap II”

Kultura – Interwencje edycja 2022

Projekt był realizowany w okresie od maja do końca października 2022

Zakładał on przeprowadzenie prac identyfikacyjnych i ewidencyjnych obiektów małej architektury ludowej i sakralnej na obszarze 5 gmin na Mazowszu oraz wykonanie podstawowej dokumentacji fotograficznej obiektów wraz z krótką charakterystyką genezy powstania obiektów obiektów. Informacja o nich jest zaprezentowana w formie ogólnodostępnej tabeli na stronie
http://www.kapliczki.mazowsze.pl/tabela

W ramach podjętych działań udało się zinwentaryzować 591 obiekty sakralne (kapliczki, figury i krzyże przydrożne). Prace prowadzono w 5 gminach, na terenie 2 powiatów: 

Powiat Wyszkowski: 

  • gmina Brańszczyk 150 obiekty oraz 
  • gmina Rząśnik 107 obiekty 

Powiat Miński 

  • gmina Cegłów 80 obiekty, 
  • gmina Jakubów 121 obiekty, 
  • gmina Mrozy 133 obiekty. 

wszystkie tabele ze zinwentaryzowanymi obiektami w wersji PDF znajdziesz na naszej stronie

W ramach działań przewidziano również opracowanie i upowszechnienie osiem animacji w formie pliku GIF informujących o projekcie.

Zobacz powstałe animacje