Witamy na stronie Fundacji Obserwatorium Zrównoważonego Rozwoju

Zachęcamy do zapoznania się z celami naszej Fundacji i aktywnej współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju lokalnego.

Jako trzon i podstawę fundacji należałoby uznać osoby będące członkami zarządu. Wśród nich jest 2 absolwentów Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego, których zainteresowania skupiają się wokół czynników rozwoju gmin i powiatów. Trzeci członek zarządu Fundacji, to absolwent Szkoły Głównej Handlowej, na co dzień sprawujący funkcje społeczne w Powiatowym Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Wołominie, prywatny przedsiębiorca, działający w Radzie Gospodarczej, która współpracuje z władzami gminy Wołomin.

Jedne z członków Fundacji z tytułem doktora posiada szerokie doświadczenie i wiedzę teoretyczną związaną z rozwojem turystyki, budowaniem i rozwojem potencjału turystycznego miejscowości. Kolejny członek Fundacji, związany z Fundacją Dziedzictwo Nadbużańskie prowadzącą prywatny skansen ma doświadczenie w organizacji wydarzeń związanych z upowszechnianiem dawnej kultury i tradycji.