Fundusz Inicjatyw Obywatelskich: uzykaliśmy dofinansowanie!

Miło nam poinformować, iż wniosek Obserwatorium Zrównoważonego Rozwoju został pozytywnie rozpatrzony przez władze Funduszu. To bardzo dobra informacja, ponieważ uzyskane środki wymiernie wpłyną na tempo organizacji naszych zasobów.

Jako główne cele Fundacji, które będą realizowane jako priorytetowe, dzięki realizowanemu projektowi są:

  1. Popieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa, a zwłaszcza działalności społecznej, informacyjnej, kulturalnej, naukowej i oświatowej na rzecz zrównoważonego rozwoju rynku i demokracji.
  2. Upowszechnianie różnorodnych form aktywności społecznej, w szczególności na rzecz edukacji obywatelskiej, zrównoważonego rozwoju, edukacji ekologicznej, rozwoju samorządności, demokracji, ochrony wolności i praw człowieka.

Projekt związany będzie z rozwojem naszej młodej organizacji, która w założeniu Fundatora oraz osób z nią z związanych ma być rodzajem lokalnego „Think Tank” wspierającego  szeroko pojęty lokalny rozwój gminy Wołomin oraz powiatu wołomińskiego, wskazywać lokalnym decydentom kierunki działania, a lokalną społeczność informować o efektach, czy też skutkach planowanych lub też już podjętych decyzji wydanych lub planowanych do wydania, przez działające na arenie publicznej instytucje, here’s some practical advice.

Aby takie działania zacząć prowadzić niezbędne są podstawowe zasoby organizacji, do których, naszym zdaniem, należy zaliczyć zaplecze administracyjne i księgowe oraz kanał czy też źródło komunikacji z potencjalnymi kooperantami, mieszkańcami, instytucjami publicznymi działającymi na obszarze planowanego, przez nas działania.

Dlatego też, w ramach projektu planujemy wzmocnienie organizacyjne Fundacji oraz utworzenie planu rozwoju organizacji.  Działania te będą realizowane do dnia 20 listopada 2014 roku.