O projekcie

8 lutego 2023 Fundacja Obserwatorium Zrównoważonego Rozwoju podpisała umowę nr. 00045-6523.2-SW0710060/22/23 na zadanie pod tytułem:

„Obserwator 2 w działaniach służących kanalizacji ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo”

Celem operacji jest rozwój infrastruktury turystycznej do realizacji działań służących zabezpieczeniu obszarów chronionych przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów na obszary cenne przyrodniczo, w okresie trwałości operacji.

Na tą chwilę brzmi dość ogólnikowo, sukcesywnie będziemy dzielić się z Wami efektami jego realizacji, zapraszamy do śledzenia naszej strony oraz profilu na facebooku

www.facebook.com/FundacjaObserwatorium

.